Sunday, June 20, 2010

"Kerajaan Negeri Terengganu memperuntukkan sebanyak RM300,000 bagi melaksanakan program bulan madu kali kedua yang diadakan kepada pasangan sudah berkahwin dan mempunyai konflik dalam rumah tangga sebagai satu usaha menyelamatkan institusi kekeluargaan." Statistik menunjukkan perceraian di Malaysia masih rendah dari segi bilangannya, namun ia terus bertambah iaitu dari 2006 sebanyak 19,463 kes kepada 25,426 kes perceraian bagi 2008. Renung-renung...